สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)

20 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1217   0

job-banner-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-contact

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง? รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

??????????????????????

ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) จำนวน ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ? ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

?????????????????? ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) ? ? จำนวน? ๑? อัตรา

 

สำหรับการสอบคัดเลือก โรงพยาบาลกรงปินัง จะแจ้งกำหนดวันสอบ ให้ทราบในภายหลัง? เนื่องจากคณะกรรมการได้ติดภารกิจไปประชุมต่างจังหวัด ดังนั้นให้ติดตามกำหนดการสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์? โรงพยาบาลกรงปินัง และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลกรงปินัง www.kpnhospital.com

?????????????????? ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน? เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

ดาวน์โหลดคำสั่งประกาศ

pdf-2

ประกาศ? ณ? วันที่? ๒๐? ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙