สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักทรัพยากรบุคคล

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักทรัพยากรบุคคล

28 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
510   0

job-banner-person-success

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว   ในวันที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ลำดับที่ ๑

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง  หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง   จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙

person-success

ดาวน์โหลดประกาศคำสั่ง

pdf-2

ดาวน์โหลดรายชื่อ

excel

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี