สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ

5 มกราคม 2017
344   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

………………………………………………………………………………………..

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ.อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกรงปินัง

คำสั่ง

รายชื่อ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี