สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลวิชาชีพ

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลวิชาชีพ

15 มกราคม 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
1393   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลวิชาชีพ(เหมาบริการ)

………………………………………………………………………………………..

ตามที่ โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลวิชาชีพ ให้มารายงานตัว ในวัน เวลา ดังต่อไปนี้

1.รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2.กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายงานตัว ?ในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ.ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย์ โรงพยาบาลกรงปินัง

ดาวน์โหลดคำสั่ง

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ