สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

16 มีนาคม 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
1426   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง

เรื่อง? รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

โรงพยาบาลกรงปินัง

??????????????……………????????

?????????????????? ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา? จำนวน ๔ อัตรา ???ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ ๖ มีนาคม? ๒๕๖๐ ?โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐? ?????ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลกรงปินัง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์

?????????????????? ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

สำหรับการสอบโรงพยาบาลกรงปินัง จะแจ้งกำหนดวันสอบ ให้ทราบในภายหลัง ?ณ ?ป้ายประชาสัมพันธ์? โรงพยาบาลกรงปินัง และทางเว็บไซด์โรงพยาบาลกรงปินัง www.kpnhospital.com

?????????????????? ๓.ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือก

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือกที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

(๓) ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน? เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้