สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

30 มีนาคม 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
729   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง?

เรื่อง? รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)?

???????????????……….???????

?????????????????? ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ?ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ ? ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้? คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๒๙ ?มีนาคม ?๒๕๖๐?จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว?? (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทย? ลำดับที่ ๑

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ?เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง ?หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ดาวน์โหลดรายชื่อ

ดาวน์โหลดคำสั่ง

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี