เรื่องน่ารู้ » เรื่องน่ารู้ : ผลสะเดา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง เรื่องน่ารู้ : ผลสะเดา

12 เมษายน 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
4537   0

สะเดา ในประเทศไทยจะมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามธรรมชาติ ตามป่าเบญจพรรณ ลักษณะของผลจะคล้ายผลองุ่น ในทางสมุนไพรเป็นพืชที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง..

สะเดาจะพบเห็นขึ้นได้ทั่วไปตามป่าแล้งในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ปากีสถาน ศรีลังกา และประเทศไทย สำหรับในประเทศไทยจะมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามธรรมชาติ ตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่าแดงทั่วประเทศ ลักษณะของผลจะคล้ายผลองุ่น มีลักษณะกลมรี ขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว มีรสหวานเล็กน้อย ผลจะสุกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสุกเร็วกว่าภาคกลาง เป็นต้น ในทางสมุนไพรเป็นพืชที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง เนื่องจากในเปลือก ใบ และผลมีสารที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยไม่ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกาย….

 

ที่มา : เดลินิวส์