สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโภชนากร

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกโภชนากร

9 มิถุนายน 2017
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5.00 out of 5)
1048   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง?

เรื่อง? รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)?

??????????????????????

?????????????????? ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ?ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ?????๑ อัตรา ?โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ ? ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ?ไปแล้วนั้น

บัดนี้? คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน? ๑ ตำแหน่ง?????????? ๑ อัตรา ?จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งโภชนากร ลำดับที่ ๑ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ ?๑๒ มิถุนายน ?๒๕๖๐ ?เวลา ๐๘.๓๐ น. ?????ณ ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง ?หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง ?จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ดาวน์โหลดคำสั่ง

ดาวน์โหลดรายชื่อ