ผลงาน » รับมอบเกียรติบัตร รพ.สต. ติดดาวดีเด่น ระดับอำเภอ

รับมอบเกียรติบัตร รพ.สต. ติดดาวดีเด่น ระดับอำเภอ

1 กรกฎาคม 2017
518   0

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ รพ.สต. บ้านลือมุ รับมอบเกียรติบัตร รพ.สต. ติดดาวดีเด่น ระดับอำเภอ มอบโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี