สมัครงาน » ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

16 กรกฎาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
1258   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
……………………………………………….

? ? ?ด้วย โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,600 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 17 ? 23 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ ? ๑๖.๐๐ น.

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง
[googlepdf url=”https://kpnhospital.com/wp-content/uploads/2018/06/ประกาศสมัครงาน-นวก-จพ.พัสดุ.pdf” width=”600″ height=”450″]