สมัครงาน » ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

16 กรกฎาคม 2018
334   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
……………………………………………….

     ด้วย โรงพยาบาลกรงปินัง จะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 8,146 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

คำสั่งโรงพยาบาลกรงปินัง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี