สมัครงาน » ประะกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประะกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

12 ธันวาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
2147   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)
……………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลกรงปินังจะดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)ของโรงพยาบาลกรงปินัง ดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกรงปินัง(อาคารแพทย์แผนไทย) ตั้งแต่วันที่ 13?19 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ ? ๑๖.๐๐ น.