สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

26 ธันวาคม 2018
420   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………

                   ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ตำแหน่ง 1  อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  1 ตำแหน่ง 1 อัตรา  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 2 มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐9.0๐ น.         ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง  หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง  จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 62

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี