สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

26 ธันวาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1593   0

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง?

เรื่อง? รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)?

??????????????????????

?????????????????? ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ?ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ตำแหน่ง 1? อัตรา ?โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น บัดนี้? คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน? 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ?จึงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 2 มกราคม ?๒๕๖๑ ?เวลา ๐9.0๐ น. ????????ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารแพทย์แผนไทย)โรงพยาบาลกรงปินัง ?หากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง ?จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 62