รายงานการประชุม » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ครั้งที่ 4/2562

8 มกราคม 2019
533   0

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ณ. ห้องประชุมอุทิศศักดิ์ อาคารแพทย์แผนไทย

 

อ่านรายงานการประชุม คลิก !!

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี