One Page » ผู้ว่าฯ ยะลา เยี่ยมอาการ อส.ได้รับบาดเจ็บจากระเบิด

ผู้ว่าฯ ยะลา เยี่ยมอาการ อส.ได้รับบาดเจ็บจากระเบิด

22 มกราคม 2020
106   0

ผู้ว่าฯ ยะลา เยี่ยมอาการ อส.ได้รับบาดเจ็บจากระเบิด

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี