สมัครงาน » ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 ตำแหน่ง

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 ตำแหน่ง

29 มกราคม 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
2000   0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา