สมัครงาน » ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 3 ตำแหน่ง

29 มกราคม 2020
671   0

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี