สมัครงาน » รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

17 กุมภาพันธ์ 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1290   0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

[googlepdf url=”https://www.kpnhospital.com/wp-content/uploads/2020/02/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกทันต63.pdf” width=”600″ height=”800″]