แกลลอรี่ » รพ.กรงปินัง ได้ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค4 ตำรวจ ทหาร อำเภอกรงปินัง ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ อ.กรงปินัง

รพ.กรงปินัง ได้ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค4 ตำรวจ ทหาร อำเภอกรงปินัง ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ อ.กรงปินัง

25 กรกฎาคม 2020
163   0

วันที่ 24-26 กรกฏาคม 2563 โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ร่วมกับ กอ.รมน.สน ภาค 4 ตำรวจ ทหาร อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอกรงปินัง ตามแผนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม และได้มีการได้มีการเปิดแผนภายในโรงพยาบาล เพื่อทบทวนแผนอุบัติหมู่นอกเวลาราชการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี