แกลลอรี่ » นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 12 และคณะผู้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน รพ.กรงปินัง

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 12 และคณะผู้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน รพ.กรงปินัง

15 กันยายน 2020
27   0

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี