แกลลอรี่ » คณะเยี่ยมดูระบบการจัดการผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ณ ห้องประอุทิศศักดิ์ ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย รพ.กรงปินัง

คณะเยี่ยมดูระบบการจัดการผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ณ ห้องประอุทิศศักดิ์ ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย รพ.กรงปินัง

16 กันยายน 2020
35   0

 

 

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี