สมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

8 ธันวาคม 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
918   0

ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินังได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  3  อัตรา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ)

  • ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ลำดับที่ 1 – 3  (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ.ห้องประชุมชั้น2 (อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลกรงปินังหากไม่สามารถมารายงานตัวตาม วัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลกรงปินัง จะเรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปขึ้นแทน

 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

 

คำสั่งโรงพยาบาล

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี