ประชาสัมพันธ์ » หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

30 มีนาคม 2022
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
324   0

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

1. หนังสือ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว๑๗๗๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

2. แบบประเมินศักยภาพบุคคล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. เอกสารบรรยายชี้แจงตามหนังสือ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๑๗๗๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

4. เอกสารบรรยายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งฯ สำนักงาน กพ.