สมัครงาน » ประกาศวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักเทคนิคการแพทย์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักเทคนิคการแพทย์

10 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
695   0

job-banner-lab-exam

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง 

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

ตามที่  โรงพยาบาลกรงปินัง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑                อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือก  จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

              โดยกำเนิดการสอบในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกรงปินัง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ                              สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

๓. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ดาวน์โหลดประกาศ

download-icon

 

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี