สมัครงาน » ประกาศวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักเทคนิคการแพทย์

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง ประกาศวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักเทคนิคการแพทย์

10 ตุลาคม 2016
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1421   0

job-banner-lab-exam

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง?

เรื่อง? กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ)?

?????????????????????…………………………………………………………………………………………………………………………..?

 

ตามที่? โรงพยาบาลกรงปินัง ?ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว?? (เหมาบริการ) โรงพยาบาลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ? ? ? ? ? ? ? ?อัตรา ตามประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ลงวันที่ ?๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ??ถึงวันที่? ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้? คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือก? จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

? ? ? ? ? ? ? โดยกำเนิดการสอบในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลกรงปินัง

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?สวมเสื้อ กางเกงสแล็ค โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่คัดเลือกและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลาคัดเลือก ๓๐ นาที

๓. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ? ณ? วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ดาวน์โหลดประกาศ

download-icon