ประชาสัมพันธ์ » แผนปฏิบัติงานและพบปะเยี่ยมหน่วยงานกิจกรรม 5 ส.

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง แผนปฏิบัติงานและพบปะเยี่ยมหน่วยงานกิจกรรม 5 ส.

12 ตุลาคม 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.67 out of 5)
1446   0

 

 

บันทึกข้อความแผนกิจกรรม 5ส.
[googlepdf url=”https://www.kpnhospital.com/wp-content/uploads/2018/10/แจ้งแผนการดำเนินงาน-5ส.-โรงพยาบาลกรงปินัง.pdf” width=”600″ height=”450″]

 

คุณคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหม !
มีไม่มี