ผลงาน » ขอแสดงความยินดี อสม.ดีเด่น ระดับภาคใต้

ขอแสดงความยินดี อสม.ดีเด่น ระดับภาคใต้

22 มกราคม 2019
760   0

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ น.ส.ยูวารียะ สาและ  อสม.อำเภอกรงปินัง ที่ได้รับคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับภาคใต้ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี