ประชาสัมพันธ์ » CUP กรงปินัง ร่วมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์

CUP กรงปินัง ร่วมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์

26 ธันวาคม 2019
204   0

โรงพยาบาลกรงปินัง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอกรงปินัง รพ.สต.ในเครือข่าย และ เจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมส่งทีมการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานสัมพันธ์ ณ.สนามหน้าอำเภอกรงปินัง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี