ประชาสัมพันธ์ » ประชุมขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาติและการให้ความรู้หมอพื้นบ้าน

ประชุมขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาติและการให้ความรู้หมอพื้นบ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2020
207   0

วันที่ 19/02/2563 ทีมงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขยะลาและแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกรงปินัง ประชุมขึ้นทะเบียน และต่ออายุใบอนุญาติหมอพื้นบ้าน และ ให้ความรู้หมอพื้นบ้าน ในการใช้กัญชาทางการแพทย์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี