ข่าวสาร » โรงพยาบาลกรงปินังได้เก็บน้ำลายตัวอย่างเพื่อทำ Sentinel Surveilance คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โรงพยาบาลกรงปินังได้เก็บน้ำลายตัวอย่างเพื่อทำ Sentinel Surveilance คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

23 มิถุนายน 2020
83   0

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี