ข่าวสาร » เก็บน้ำลายตัวอย่างเพื่อทำ Sentinel Surveilance คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

kpnhospital.com โรงพยาบาลกรงปินัง เก็บน้ำลายตัวอย่างเพื่อทำ Sentinel Surveilance คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 มิถุนายน 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
1454   0