One Page » ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอกรงปินัง

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอกรงปินัง

26 กรกฎาคม 2020
60   0

ซ้อมแผนเผชิญเหตุ อ.กรงปินัง

วันที่ 24-26 ก.ค. 2563 โรงพยาบาลกรงปินัง ได้ร่วมกับ กอ.รมน.สน ภาค 4 ตำรวจ ทหาร อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอกรงปินัง ตามแผนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม และได้มีการได้มีการเปิดแผนภายในโรงพยาบาล เพื่อทบทวนแผนอุบัติหมู่นอกเวลาราชการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี