ประชาสัมพันธ์ » ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ขอความร่วมมืองดเดินทางพื้นที่เสี่ยงไวรัสโคโรนา

ประกาศโรงพยาบาลกรงปินัง ขอความร่วมมืองดเดินทางพื้นที่เสี่ยงไวรัสโคโรนา

25 กุมภาพันธ์ 2020
330   0

COVID-2019

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม
มีไม่มี